• 1

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Przemysłowa 26 24-200 Bełżyce Telefon 81 517 24 71 Fax 81 517 23 66

 • 2

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Przemysłowa 26 24-200 Bełżyce Telefon 81 517 24 71 Fax 81 517 23 66

 • 3

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Przemysłowa 26 24-200 Bełżyce Telefon 81 517 24 71 Fax 81 517 23 66

 • 4

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Przemysłowa 26 24-200 Bełżyce Telefon 81 517 24 71 Fax 81 517 23 66

Copyright 2024 - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach

 

CENNIK

za świadczone usługi przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach

obowiązujący od dnia 01.03.2023 rok (Zarządzenie Nr 5/2023 z dnia 16 lutego 2023 r.).

Lp.

Treść

Cena netto

Cena brutto

1

Wynajem ciągnika z podwoziem kontenerowym lub z przyczepą

100,55 zł/godz

123,68 zł /godz

2

Wynajem ciągnika CASE

132,06 zł/godz

162,43 zł/godz

3

Wynajem koparki JCB

205,24 zł/godz

252,45 zł/godz

4

Wynajem samochodu Star Man 1 godz.

97,97 zł/godz

120,50 zł/godz

5

1 km samochodu Star Man

3,54 zł/km

4,35 zł/km

6

Wynajem samochodu dostawczego Renault 1godz.

116,14 zł/godz

142,85 zł/godz

7

1 km samochodu dostawczego Renault

3,54 zł/km

4,35 zł/km

8

Wynajem ciągnika Case z kosiarką

152,90 zł/godz

188,07 zł/godz

9

Wynajem kosiarki samobieżnej Royal Park

103,76 zł/godz

127,62 zł/godz

10

Wynajem, sprzętu mechanicznego (kosa spalinowa, piła, nożyce do żywopłotu)

73,10 zł/godz

89,91 zł/godz

11

Roboczogodzina warsztatowa w zakresie napraw bieżących

83,50 zł/r-g

102,71 zł/r-g

12

Roboczogodzina w zakresie konserwacji zieleni i robót pomocniczych

65,52 zł/r-g

70,76 zł/r-g

13

Zamiatanie i odśnieżanie

2,46 zł m2/m-c

3,66 złm2/m-c

2,65 zł/m2/m-c

3,95 zł/m2/m-c

14

Pojemnik 120 l

29,29 zł/ szt

31,63 zł/szt

15

Pojemnik 240 l

43,76 zł/szt

47,26 zł/szt

16

Pojemnik 1100 l

162,46 zł/szt

175,46 zł/szt

17

Kontener KP-7 z terenu Gminy Bełżyce

813,13 zł/szt

878,18 zł/szt

18

Kontener KP-7 spoza terenu Gminy Bełżyce

889,91 zł/szt

961,10 zł/szt

19

Pojemnik 120 l ( zbieranych w sposób selektywny)

15,31 zł/szt

16,53 zł/szt

20

Pojemnik 1100 l (zbieranych w sposób selektywny)

78,08 zł/szt

84,33 zł/szt

21

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych - pojemność do 5m3-teren Gminy Bełżyce

160,90 zł/usługa

173,77 zł/usługa

22

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych- pojemność do 5m3-spoza terenu Gminy Bełżyce

186,90 zł/usługa

202,93 zł/usługa

23

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych - pojemność pow. 5m3-teren Gminy Bełżyce

29,26 zł/m3

31,60 zł/m3

24

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych - pojemność pow. 5m3- spoza terenu Gminy Bełżyce

32,63 zł/m3

35,24 zł/m3

25

Wywóz nieczystości płynnych z przydomo-wych oczyszczalni o poj. osadnika  do 3,5 m3

274,45 zł/usługa

296,41 zł/usługa

26

Wywóz nieczystości płynnych z przydomo-wych oczyszczalni o poj. osadnika pow. 3,5m3- opłata za każdy przekroczony m3 osadu

78,41 zł/m3

84,68 zł/m3

27

Odbiór 1 m3 nieczystości ciekłych dowożonych do punktu zlewnego

11,18 zł/m3

 

 12,07 zł/m3

Do stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.